MICROBIOME.VET

З початком пандемії COVID-19 EnglishRussian

людство переосмислило роль мікробіології у повсякденному житті. Ті речі, що донедавна здавалися непомітними і про них ніхто не замислювався, за часів пандемії вийшли на передній план: інфекційний процес, ланцюги передачі інфекційних агентів, дезінфекція, роль вакцинації у подоланні інфекцій – і це лише невеликий перелік.

Наукові відкриття останніх років суттєво змінили бачення людства про роль мікроорганізмів у світі, оскільки донедавна вважалося, що на організм людей і тварин впливає лише два фактори: геном та зовнішнє середовище. Але результати найновіших досліджень вказують на те, що існує і третій фактор – МІКРОБІОМ. Під мікробіомом розуміють сукупність усіх мікроорганізмів, що знаходяться у всіх біотопах макроорганізму. Ця сукупність мікроорганізмів є неповторною та унікальною в межах окремо взятого макроорганізму і має певні складові: бактерії (бактеріом), віруси (віром), гриби (міком), бактеріофаги, найпростіші та водорості.

Проект MICROBIOME.VET – це спільна праця представників ветеринарної науки та практики, покликана на розширення знань щодо впливу мікроорганізмів на наше життя в рамках реалізації концепції «єдиного здоров’я».

КОНТАКТИ
MICROBIOME

Про проект

Проекту MICROBIOME.VET засновано спеціалістами ветеринарної медицини

Основні цілі :
  • Вивчення мікробіому тварин та його біологічних властивостей.
  • Вивчення пробіотичної мікрофлори.
  • Моніторинг антибіотикорезистентності мікроорганізмів, виділених від тварин.
  • Вивчення зоонозів та емерджентних хвороб тварин.
  • Клінічні випробування ветеринарних лікарських засобів.

Наші партнери:

Запрошуємо до співпраці, в рамках проекту MICROBIOME.VET, клініки ветеринарної медицини, наукові установи та творчі колективи.

Контакти